Đăng nhập
Email Mật khẩu Quên mật khẩu?
Số trợ giúp
(84.4) 2512418

Sản phẩm
Bảo hiểm xe cơ giới

Quyền lợi bảo hiểm
Khi phát sinh sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Việt thay mặt chủ xe bồi thường những thiệt hại về người và tài sản do xe cơ giới được bảo hiểm gây ra đối với người thứ ba theo mức độ lỗi của Chủ xe và hoặc Lái xe.
Mức trách nhiệm bảo hiểm
Tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của Quý khách hàng theo các hạn mức trách nhiệm thông thường hoặc các hạn mức trách nhiệm cao.
Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm cơ bản áp dụng theo Quyết định số 23/2003/QĐ BTC của Bộ Tài chính ngày 25 tháng 02 năm 2003.


Các sản phẩm khác :